torsdag 30 oktober 2014

Guidning pågår

Rakt fram! Vänster! Stopp! Höger! Hem! ....hmm...hittar han hem? Vänta här. Sonens skola. Tillbaka igen. Vid nästa rödljus sväng höger, sedan rakt fram...

Idag har jag varit guide till vår nye chaufför och vi har tagit oss både till och från skolan. Hankat oss fram på kinesiska och bekräftat allt säkert 8 gånger. Det går bra men tar sin tid och det är just nu inte alls avkopplande att åka bil. Men det blir ju bättre.
#nypåjobbet
#villintegörafelochhörvadhonsägermenfattarinteriktigtvadhonmenardennalustigahemmafrumedensäregendialektochstarktbegränsatordförråd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar